Original Workout - komplexní řešení pro streetworkout
+420 724 366 449

Vzdělávání

Akreditovaný kurz – Instruktor kondičního posilování – se specializací STREET WORKOUT

Kurzy jsou vypsány pro budoucí trenéry a instruktory STREET WORKOUT a kalisteniky.
Na základě absolvování celého kurzu získává instruktor osvědčení na základě, kterého může získat živnostenský list.

3. víkend – Street workout pokročilí – dílčí ZKOUŠKA ZE ZÁKLADŮ ANATOMIE, FYZIOLOGIE A STREET WORKOUT
Absolvent zkoušky začíná pracovat s klienty jako instruktor STREETWORKOUT v zácviku.

5. prodloužený víkend – Závodní příprava na STREET WORKOUT

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA INSTRUKTOR KONDIČNÍHO POSILOVÁNÍ – SPECIALIZACE STREET WORKOUT

Sleva při kompletní úhradě všech částí - celková cena 11 999 Kč

Vzděláváme naše školitele s těmi nejvzdělanějšími!

ODBORNÍ GARANTI PROJEKTU