Original Workout - komplexní řešení pro streetworkout
+420 724 366 449

1. Street Workout Basic

  • Představení pojmu street Workout, od historie až po současnost.
  • Základní vstupní diagnostika klienta a vyhodnocení patologických jevů.
  • Kompenzační cviky a hluboký stabilizační systém k odstranění patologií a dysbalancí.
  • Osvojení si 5 základních cviků: pull up, push up, dip, squat a leg raises.
  • Základní strečink všech svalových partií.
  • Sestavení tréninkových plánů pro začátečníky.

Školitelé:
Bc. et Bc. David Rejl, WCO elite coachMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

Cena: 2999 Kč
Sleva při kompletní úhradě prvních tří částí – 7999 Kč