Original Workout - komplexní řešení pro streetworkout
+420 724 366 449

2. Anatomicko-fyziologický základ

  • Osvojení si základních anatomických a fyziologických vědomostí.
  • Stavba a funkce kostí, kloubů a svalů.
  • Základní fyziologické pochody v lidském organismu a jeho subsystémech.
  • Svalový metabolismus, anabolismus a katabolismus.
  • Základy první pomoci.

Školitelé:
Bc. et Bc. David Rejl, WCO elite coachMgr. Michal PietrakMgr. Michal Rafajdus, PhD.

Cena: 2999 Kč
Sleva při kompletní úhradě prvních tří částí – 7999 Kč